Održan Okrugli stol HATZ-a, HGK i ICENT-a

“Iskustva i smjernice pri provođenju velikih projekata u području energetike”

 

Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Inovacijskim centrom Nikola Tesla,  organizirao je 20. studenog 2017. godine Okrugli stol pod nazivom “Iskustva i smjernice pri provođenju velikih projekata u području energetike”. Okruglom stolu je nazočilo oko 120 sudionika iz gospodarstva, javne i lokalne uprave te akademske zajednice.

Među predavačima jedan je bio iz akademske zajednice (prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet), koji se u svome izlaganju („Energetika, Ekologija, Ekonomija“) osvrnuo na strateški značaj energetike, ukazujući da energija ima elemente javnoga dobra jer pridonosi općem blagostanju društva. Posebno se osvrnuo na značaj i ulogu obnovljivih izvora energije u kontekstu ekologije i niskougljične energetike.

Prof. dr. sc. Davor Škrlec, zastupnik u Europskom parlamentu, u svojoj je prezentaciji pod naslovom „Pametna energetska tranzicija-preporuke EU i kako se Hrvatska treba pripremiti za njezinu provedbu“ prikazao tranziciju energetskog sektora EU kroz model 4D: Dekarbonizacija, Decentralizacija, Digitalizacija i Demokratizacija. U tome je ključno  pojedinačno, ali i kolektivno djelovanje građana u obliku energetskih zadruga, jer to doprinosi energetskoj demokraciji te na održiv način potiče rast lokalnog gospodarstva i zapošljavanje.

Dvije prezentacije na temu stanja i perspektiva razvoja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj održala su dvojica uspješnih poduzetnika.

Dr. sc. Ante Ćurković  u svojoj prezentaciji pod naslovom „Stanje i perspektive razvoja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na vjetroenergetiku“ ukazuje na činjenicu da su vjetrene i fotonaponske elektrane, iako industrija u nastanku u Hrvatskoj, mjereno nivelirajućom cijenom proizvodnje (eng. LCOE), cjenovno konkurentni novoizgrađeni izvori za proizvodnju električne energije. Također je istaknuo da moguće koristi od uvoza jeftinije energije u vrlo kratkom vremenu mogu rezultirati ogromnim gubicima za gospodarstvo, tj. da dugoročna opcija uvoza električne energije nije mudra opcija.

Zlatko Bukovac, dipl. ing. u svojoj je prezentaciji pod naslovom „Stanje i perspektive razvoja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na solarnu energetiku“ istaknuo da je Hrvatska prije tridesetak godina bili među šest zemlja na svijetu koje su proizvodile fotonaponske module. Gdje smo danas, a gdje je svijet? Kroz pitanja i odgovore ukazao je kojim smjerom treba ići razvoj solarne energetike u Hrvatskoj.

Milovan Buchberger, dipl. ing. u svojoj je prezentaciji pod naslovom „Kriteriji profitabilnosti ulaganja u naftno i plinsko gospodarstvo RH“  istaknuo da je temeljem kriterija profitabilnosti ulaganja u rafinerije nafte moguće održati rafineriju kapaciteta prerade 5 Mt/god uz proizvodnju 80-85% “bijelih derivata”, ali zbog visokih ulaganja i niskih rafinerijskih marži potrebne investicije moguće je provesti samo u vertikalno integriranoj naftnoj kompaniji. Također ukazuje,  u kontekstu ulaganja u LNG terminal na Omišlju, da je zbog specifičnosti tehnologije i logističkih troškova u svim realnim scenarijima cijena plina iz LNG-a viša 5-15% od plina na plinovodu.

Nakon prezentacija uslijedila su pitanja prisutnih te se razvila vrlo konstruktivna rasprava s prijedlozima za poboljšanje djelovanja u sektoru energetike.

 

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić

Predsjedatelj Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

 

 Prezentacije s Okruglog stola

 

Galerija fotografija