National Academy of Engineering (NAE USA) objavila je novo izdanje svoga elektroničkog biltena “NAE’s Spotlight on Engineering, Technology, and Policy” (6. srpnja 2017.).

NAE je članica CAETS-a (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, čija je članica i HATZ) i najveća je akademija tehničkih znanosti u ovoj uglednoj međunarodnoj asocijaciji.