20170605

Dana 5. lipnja 2017. godine održan je u tvrtki Tehnix d.o.o. sastanak članova Uprave Akademije tehničkih znanosti Hrvatske s predsjednikom tvrtke g. Đurom Horvatom.

Sastanku su nazočili: prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik Akademije, prof. dr. sc. Dubravko Rogale, dopredsjednik Akademije, prof. dr. sc. Zdravko Terze, dopredsjednik Akademije, prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, glavna tajnica Akademije i prof. dr. sc. Bruno Zelić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i voditelj Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija Akademije.

Tvrtka Tehnix d.o.o. je podupirući član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i vodeća eko industrija Repulike Hrvatske. Njeni stručnjaci su razvili novu tehnologiju industrijskog recikliranja komunalnog otpada koja kontinuiranim postupkom omogućuje izdvajanje 8 sirovina s mogućnošću njihova baliranja radi lakše dopreme na tržište.

MBO-Te tehnologija potpuno se uklapa u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske usvojenim na sjednici Vlade 7. siječnja 2017. godine, koji je obavezao jedinice lokalne uprave i gradove da što prije uspostave cijeloviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, uključujući i koristeći one tehnologije i postupke koji daju najbolje ekonomske, ekološke i socijalne rezultate u recikliranju komunalnog otpada, kao i u direktivu EU od 26. siječnja 2017. godine.

Zaključak održanog zajedničkog sastanka je preporuka da se u Republici Hrvatskoj što prije stvore preduvjeti koji će omogućiti raspisivanje odgovarajućih Natječaja kojima će se brzo i učinkovito gospodariti resursom komunalnog otpada, koristeći domaće znanje i tehnologije.

Zauzet je zajednički stav da se industrijskim recikliranjem uz primjenu MBO-Te tehnologije mogu vrlo brzo postići zadani ciljevi Republike Hrvatske, a kako bi se izbjeglo plaćanje kazni zbog neizvršavanja preuzetih obaveza prema EU u području recikliranja komunalnog otpada i smanjilo odlaganje neobrađenog komunalnog otpada na deponije koje zbog svojih brojnih nedostataka predstavljaju stalan izvor opasnosti za okoliš i lokalnu zajednicu.