National Academy of Engineering (NAE USA) objavila je nova izdanja svoga elektroničkog biltena “NAE’s Spotlight on Engineering, Technology, and Policy” (16.03.2017. i 30.03.2017.).

NAE je članica CAETS-a (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, čija je članica i HATZ) i najveća je akademija tehničkih znanosti u ovoj uglednoj međunarodnoj asocijaciji.