27.02.2017.

Logo HATZ-a

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ

Kačićeva 28

10000 Zagreb

INTERNI NATJEČAJ

ZA IZBOR NOVIH TAJNIKA I ZAMJENIKA TAJNIKA ODJELA,

PREDSJEDATELJA, ZAMJENIKA PREDSJEDATELJA I ČLANOVA ODBORA,

VODITELJA I ZAMJENIKA VODITELJA CENTARA TE

ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA ZNANSTVENOG VIJEĆA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

U MANDATU 2017-2021.

 

 

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, sukladno odredbama čl. 13, 23, 25, 32 i 38 Statuta Akademije (http://www.hatz.hr/hr/statut/) i odluci sa 16. sjednice Predsjedništva, održane 27.02.2017., raspisuje redoviti Interni natječaj za izbor novih tajnika i zamjenika tajnika Odjela, predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova Odbora, voditelja i zamjenika voditelja Centara te članova i zamjenika članova Znanstvenog vijeća Akademije za razdoblje 2017-2021. godine (01.07.2017. – 30.06.2021.).

Svi kandidati za sve funkcije moraju se upoznati sa Statutom i ostalim normativnim aktima te strukturom i načinom rada Akademije.

 

Interni natječaj započinje (uključivo) 27. veljače 2017. i traje do (uključivo) 31. ožujka 2017.

 

I. Izbor novih tajnika i zamjenika tajnika Odjela

 

Odjeli Akademije u razdoblju trajanja ovog Internog natječaja (27.02.-31.03.2017.), moraju održati sjednice Odjela te predložiti i provesti glasanje o novim tajnicima i zamjenicima tajnika, odnosno o reizboru aktualnih tajnika i zamjenika u drugi mandat, ukoliko tako odluče.

Pregled aktualnih tajnika i zamjenika tajnika Odjela Akademije dostupan je na poveznicihttp://www.hatz.hr/hr/odjeli/

Prije sjednice unutar Odjela je potrebno provesti konzultacije s članovima koji žele biti aktivni na vodećim pozicijama Odjela.

Sukladno čl. 23 Statuta (http://www.hatz.hr/hr/statut/),samo članovi Akademije i suradnici Akademije mogu biti tajnici i zamjenici tajnika Odjela.

Sukladno čl. 4 Poslovnika o radu Odjela Akademije (http://www.hatz.hr/hr/poslovnik-o-radu-odjela/), za  tajnika i zamjenika tajnika Odjela mogu biti izabrani kandidati iz užeg sastava Odjela (članovi Akademije i suradnici Akademije), za koje je glasalo više od polovice užeg sastava Odjela (članovi Akademije i suradnici Akademije).

Na dužnost tajnika i zamjenika tajnika Odjela kandidate se, sukladno čl. 13 Statuta, može birati samo u dva mandata uzastopno.

Izabrane tajnike i zamjenike tajnika Odjela potvrđuje Skupština Akademije.

Sukladno čl. 19 Statuta i čl. 3 Poslovnika o radu Odjela, sjednice Odjela i glasanje u Odjelu mogu se provoditi i elektronički.

Odjeli moraju najkasnije do 31. ožujka 2017. provesti natječajni postupak za tajnike i zamjenike tajnika Odjela te do navedenog datuma dostaviti Upravi na hatz@hatz.hr zapisnik o izboru ili odluku Odjela s imenima novoizabranih tajnika i zamjenika tajnika Odjela.

 

II. Izbor novih predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova Odbora

 

S obzirom da su Odbori, sukladno čl. 9 Statuta (http://www.hatz.hr/hr/statut/), definirani kao međuodjelna tijela Akademije, unutar Odjela je u razdoblju trajanja ovog Internog natječaja (27.02.-31.03.2017.), potrebno provesti konzultacije s članovima i suradnicima Akademije koji žele biti aktivni kao predsjedatelji, zamjenici predsjedatelja i članovi Odbora te konačne prijedloge novih predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova Odbora najkasnije do 31. ožujka 2017. uputiti Upravi na hatz@hatz.hr

Pregled aktualnih predsjedatelja i članova Odbora Akademije dostupan je na poveznici: http://www.hatz.hr/hr/odbori/ 

Prema čl. 13 Statuta, predsjedatelji Odbora imaju zamjenike koji ih zamjenjuju u slučaju odsutnosti.

Na dužnost predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Odbora kandidate se, sukladno čl. 13 Statuta, može birati samo u dva mandata uzastopno.

Uprava će predložiti, a Predsjedništvo prihvatiti prijedloge za nove predsjedatelje, zamjenike predsjedatelja i članove Odbora.  

Sukladno čl. 23 Statuta, samo članovi Akademije i suradnici Akademije mogu biti predsjedatelji Odbora.

 

III. Izbor novih voditelja i zamjenika voditelja Centara

 

S obzirom da su Centri, sukladno čl. 10 Statuta Akademije, definirani kao znanstveno-istraživačke jedinice Akademije, osnivaju se na inicijativu Odjela i vezani su uz pojedine Odjele, unutar Odjela je u razdoblju trajanja ovog Internog natječaja (27.02.-31.03.2017.), potrebno provesti konzultacije s članovima i suradnicima Akademije koji žele biti aktivni kao voditelji i zamjenici voditelja Centara.

Pregled aktualnih voditelja Centara dostupan je na poveznici: http://www.hatz.hr/hr/centri/

Sukladno čl. 23 Statuta (http://www.hatz.hr/hr/statut/) i čl. 4 Pravilnika o organizaciji i djelovanju Centara (http://www.hatz.hr/hr/temeljna-nacela-pravilnik-o-organizaciji-i-djelovanju-centra/), samo članovi Akademije i suradnici Akademije mogu biti voditelji i zamjenici voditelja Centara.

Prema čl. 13 Statuta, voditelji Centara imaju zamjenike koji ih zamjenjuju u slučaju odsutnosti.

Konačne prijedloge novih voditelja i zamjenika voditelja Centara Odjeli trebaju najkasnije do 31. ožujka 2017. uputiti Upravi na hatz@hatz.hr 

Na dužnost voditelja i zamjenika voditelja Centra kandidate se, sukladno čl. 13 Statuta, može birati samo u dva mandata uzastopno.

Uprava će predložiti, a Predsjedništvo prihvatiti prijedloge za nove voditelje i zamjenike voditelja Centara.

 

IV. Izbor novih članova i zamjenika članova Znanstvenog vijeća

 

Sukladno čl. 38 Statuta (http://www.hatz.hr/hr/statut/) i čl. 3 Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća (http://www.hatz.hr/hr/poslovnik-zv/), Znanstveno vijeće je znanstveno tijelo Akademije, a čine ga predstavnici pojedinih Odjela (jedan po Odjelu) i predsjednik Znanstvenog vijeća.

Pregled aktualnog sastava Znanstvenog vijeća dostupan je na poveznici: http://www.hatz.hr/hr/znanstveno-vijece/

Odjeli u razdoblju trajanja ovog Internog natječaja (27.02.-31.03.2017.) trebaju provesti konzultacije i najkasnije do 31. ožujka 2017. uputiti Upravi na hatz@hatz.hr prijedloge novih članova i zamjenika članova Znanstvenog vijeća.

Članovi Znanstvenog vijeća biraju se iz redova članova Akademije i emeritusa Akademije.

Tajnici i zamjenici tajnika Odjela ne mogu biti kandidati za članove i zamjenike članova Znanstvenog vijeća.

Članove i zamjenike članova Znanstvenog vijeća potvrđuje Predsjedništvo Akademije.

 

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec

Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske