Zagreb, 16. siječnja 2017.

logo-hatz-a

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ

Zagreb, Kačićeva 28 

Donatori Nagrada HATZ-a:

donatori 

.

.

Na osnovi članka 40. Statuta i članka 2. Pravilnika o nagradama i priznanjima

Akademije tehničkih znanosti Hrvatske,

Akademija raspisuje

 NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

ZA 2016. GODINU

 

 Akademija će dodijeliti sljedeće nagrade:

  • Nagradu za životno djelo Moć znanja (jednu godišnje);
  • Godišnju nagradu Rikard Podhorsky (do tri godišnje);
  • Nagradu mladim znanstvenicima Vera Johanides (do pet godišnje – jedna nagrada dodjeljuje se mladom znanstveniku iz gospodarstva).

Nagrada za životno djelo Moć znanja dodjeljuje se članu HATZ-a, istaknutom znanstveniku koji se posebno isticao u radu HATZ-a, za njegov cjelokupan znanstveno-istraživački rad u području tehničkih/biotehničkih znanosti i za višegodišnji doprinos napretku struke, s osobitim naglaskom na primjenu rezultata istraživačkog rada.

Godišnja nagrada Rikard Podhorsky dodjeljuje se članu HATZ-a, istaknutom znanstveniku za osobito vrijedno znanstveno ili stručno dostignuće koje ima primjenu i koje je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom ili je pružio istaknuti doprinos unapređenju rada HATZ-a i njezinoj afirmaciji u svijetu, tijekom proteklih pet godina.

Nagrada mladom znanstveniku Vera Johanides dodjeljuje se  znanstveniku koji na dan objave Natječaja još nije navršio 35 godina i ima obranjen doktorat znanosti, a koji je u proteklih pet godina ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrada Moć znanja i Rikard Podhorsky može dati registrirana znanstvena ustanova/organizacija, odjel Akademije ili skupina od najmanje deset članova Akademije.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade mladom znanstveniku Vera Johanides mogu dati najmanje tri člana Akademije ili odjel Akademije. Prijedlog mogu dati i institucije koje su podupirući članovi Akademije.

Detaljne informacije, Pravilnik o nagradama i priznanjima s pripadajućim obrascima za prijavu na Natječaj, dostupni su na poveznici:

http://www.hatz.hr/hr/pravilnik-o-nagradama-i-priznanjima/

Nepotpune prijave isključit će se iz Natječaja.

 

 

Prijedlog se podnosi Tajništvu Akademije poštom

najkasnije do (uključivo) 1. ožujka 2017., na adresu:

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ

Kačićeva 28, p.p. 59, 10001 Zagreb,

kao i obvezno na elektroničku adresu HATZ-a:

hatz@hatz.hr

Predsjedništvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec