naslovna.png


Akademija tehničkih znanosti Hrvatske utemeljena je 1993. g. s ciljem i vizijom:

-  biti vodeća kreativna i inovativna multidisciplinarna zajednica znanstvenika inženjerskih struka;
-  vrsno i djelatno pridonositi razvoju tehničkih i biotehničkih znanosti i prijenosu tehničkih znanja važnih za probitak i napredak hrvatskog gospodarstva i dobrobit ljudi;
-  zagovarati sigurnu i korisnu uporabu tehnologija, zaštitu okoliša i ljudi od njihove neprikladne primjene, promicati profesionalizam i odgovorno ponašanje uz uvažavanje visokih etičkih normi.

U 2013. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske obilježava 20 godina djelovanja na ostvarenju usvojenih ciljeva. Ove godine Republika Hrvatska postat će punopravna članica Europske unije te posvjedočiti svoju povijesnu pripadnost europskoj zajednici slobodnih i demokratskih naroda.

Danas je prihvaćeno tumačenje da je XX. stoljeće bilo stoljeće fizike i elektronike, a XXI. stoljeće je stoljeće biologije i njezine primjene u različitim područjima biotehnologije. Biotehnologija je po svim pokazateljima trenutno gospodarstveno značajnija od fizike/mikroelektronike: raspoloživim sredstvima, broju zaposlenih, broju velikih otkrića te broju osnovanih malih i srednjih poduzeća, kako u Europi, tako i u svijetu. Za Hrvatsku je posebno značajan projekt ENPI Horizon 2020 Capacity Building/Mediterranean Environment Programme (H2020 CB/MEP).

Biotehnologija na ovim prostorima začeta je još 1956., osnivanjem visokoškolskog studija pod nazivom Biotehnologija pri tadašnjem Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u suradnji i za potrebe farmaceutske i fermentativne industrije. Od prvih ideja i potreba za stručnjacima na području biotehnologije do njenog međunarodnog prepoznavanja kao visoke tehnologije, čija će primjena u budućnosti promijeniti mnoga područja djelovanja čovjeka, proteklo je dvadesetak godina. Na 1. Europskom kongresu biotehnologije, održanom 25. rujna 1978. u Interlakenu u Švicarskoj, potpisan je Dokument o osnivanju Europske federacije za biotehnologiju. Jedna od prvih potpisnica Dokumenta bila je predsjednica Udruženja jugoslavenskih društava mikrobiologije i predsjednica Hrvatskog društva za mikrobiologiju prof. dr. sc. Vera Johanides. Od osnivanja Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 1993., prof. emeritus Vera Johanides bila je počasna članica Akademije, sve do 2000., kada je preminula u 83. godini života. Bila je ugledna znanstvenica koja je, pored svojega predanog rada kao odgajateljica mladih stručnjaka na diplomskim i poslijediplomskim studijima, ostvarila izvrsnu suradnju s gospodarstvom na području proizvodnje antibiotika, fermentacijskih procesa i zaštite okoliša. Svojim je patentima dala veliki doprinos i zaštiti intelektualnog vlasništva. Akademija je stoga svojoj godišnjoj nagradi namijenjenoj mladim znanstvenicima koji nisu članovi Akademije dodijelila njezino ime. Godišnje nagrade (do pet godišnje) dodjeljuju se redovito od 2003., a sredstva su osigurana iz gospodarstva.

footer_hr.png